Ziekmelding

Ziekmelden van uw kind kan op twee manieren:

  1. via de ouder-app Social Schools
  2. telefonisch op 030 – 656 36 59

Wij ontvangen uw melding graag voor 8 uur ’s morgens.