Identiteit

De Camminghaschool is een katholieke basisschool en maakt deel uit van Katholieke scholenstichting Fectio. Wij zijn een open katholieke school. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn. Kinderen en ouder(s) / verzorger(s) hoeven dus niet katholiek te zijn. Wel verwachten wij dat iedereen meewerkt aan de wijze waarop wij ons katholieke identiteit vormgeven. Wij stellen de waarden en normen van het christendom centraal en vinden het belangrijk dat alle betrokkenen van de school (kinderen, team en ouder(s) / verzorger(s)) met zorg, respect, vertrouwen en liefde met elkaar omgaan. Wij geven inhoud aan de katholieke feesten en deze worden met elkaar gevierd.

Beleid

Ziekmelding

Ziekmelden van uw kind kan op twee manieren:

  1. via de ouder-app Social Schools
  2. telefonisch op 030 - 656 36 59
Wij ontvangen uw melding graag voor 8 uur 's morgens.

Schoolinfo

Ouderbijdrage via ClubCollect

Schoolinfo

Social Schools

Wij gebruiken op school het communicatieplatform van Social Schools. Hierin plaatsen wij al het nieuws over wat er gebeurt op school en in de groep.

Schoolinfo

Parnassys ouderportaal

Schoolinfo

Verzekeringen

Beleid

Vervoer

Beleid

Klachtenregeling KS Fectio

Beleid

Veiligheidsbeleid KS Fectio

Beleid

Vreedzame School

Onze school werkt met het programma van De Vreedzame School. Klik hier "Algemene informatie" om meer te lezen over dit programma.  

Nieuwsbrieven
nieuwsbrief_ouders_blok_1.pdf nieuwsbrief_ouders_blok_2.pdf nieuwsbrief_ouders_blok_3.pdf nieuwsbrief_ouders_blok_4.pdf nieuwsbrief_ouders_blok_5.pdf

Schoolinfo

Jaarplanner 2019-2020 *deze volgt z.s.m.*

Schoolinfo

Privacy binnen KS Fectio (AVG)

Beleid

(Hoog)begaafde leerlingen

Zorg

Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds

Buitenschoolse Activiteiten

Inloopspreekuur jeugdgezondheidszorg

Zorg

Schaken seizoen 2018-2019

Het schaakseizoen is weer ten einde. De volgende kinderen zijn in de prijzen gevallen: Hugo (winnaar B-Groep), Jacob (winnaar A-groep), Simon (2in B-groep), Seb (2e in A-groep). Jacob mag 1 jaar genieten van het bezit van de wisselbeker.

Buitenschoolse Activiteiten

Schoolgids 2019-2020 *deze volgt z.s.m.*

Schoolinfo

Ouderbetrokkenheid

Schoolinfo

Gedragsprotocol

Schoolinfo

S.O.P. format

Schoolondersteuningsprofiel

Zorg

Zorgplan

Zorg

Verlof aanvraag

Aanvraag formulier voor het aanvragen van verlof buiten schoolvakantie

Formulieren

Aanmeldformulier

Klik hier om het formulier te downloaden.

Formulieren

“Soms moeten we alleen werken en soms samen. Samen is gewoon leuker en je kunt van elkaar leren.
Als je het niet weet, kan de ander je helpen”

— Leerling uit groep 7