Social Schools

Wij gebruiken op school het communicatieplatform van Social Schools. Hierin plaatsen wij al het nieuws over wat er gebeurt op school en in de groep.

Schoolinfo

Parnassys ouderportaal

Schoolinfo

Verzekeringen

Beleid

Vervoer

Beleid

Klachtenregeling KS Fectio

Beleid

Veiligheidsbeleid KS Fectio

Beleid

Vreedzame School

Onze school werkt met het programma van De Vreedzame School. In de bijlage "Algemene informatie" leest u meer over dit programma.  

Nieuwsbrieven
nieuwsbrief_ouders_blok_1.pdf nieuwsbrief_ouders_blok_2.pdf nieuwsbrief_ouders_blok_3.pdf nieuwsbrief_ouders_blok_4.pdf nieuwsbrief_ouders_blok_5.pdf

Schoolinfo

Jaarplanner 2018-2019

Schoolinfo

Privacy binnen KS Fectio (AVG)

Beleid

(Hoog)begaafde leerlingen

Zorg

Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds

Buitenschoolse Activiteiten

Inloopspreekuur jeugdgezondheidszorg

Zorg

Schaken seizoen 2018-2019

Het schaakseizoen is weer ten einde. De volgende kinderen zijn in de prijzen gevallen: Hugo (winnaar B-Groep), Jacob (winnaar A-groep), Simon (2in B-groep), Seb (2e in A-groep). Jacob mag 1 jaar genieten van het bezit van de wisselbeker.

Buitenschoolse Activiteiten

Schoolgids 2018-2019

Schoolinfo

Ouderbetrokkenheid

Schoolinfo

Gedragsprotocol

Schoolinfo

S.O.P. format

Schoolondersteuningsprofiel

Zorg

Zorgplan

Zorg

Verlof aanvraag

Aanvraag formulier voor het aanvragen van verlof buiten schoolvakantie

Formulieren

Aanmeldformulier

Klik hier om het formulier te downloaden.

Formulieren

“Soms moeten we alleen werken en soms samen. Samen is gewoon leuker en je kunt van elkaar leren.
Als je het niet weet, kan de ander je helpen”

— Leerling uit groep 7