Schooltijden

dag groep tijden
Maandag: 1 t/m 8 08:30 – 14:45u
Dinsdag: 1 t/m 8 08:30 – 14:45u
Woensdag: 1 t/m 8 08:30 – 12:30u
Donderdag: 1 t/m 8 08:30 – 14:45u
Vrijdag: 1 t/m 4 08:30 – 12:00u
5 t/m 8 08:30 – 14:45u

Ziekmelding
Ziekmelden van uw kind kan op twee manieren:

Wij ontvangen uw melding graag voor 8.00 uur.

Voor overige informatie zie de pagina’s hiernaast.

“Soms moeten we alleen werken en soms samen. Samen is gewoon leuker en je kunt van elkaar leren.
Als je het niet weet, kan de ander je helpen”

— Leerling uit groep 7