Schooltijden

dag groep tijden
Maandag: 1 t/m 8 08:30 – 14:00u
Dinsdag: 1 t/m 8 08:30 – 14:00u
Woensdag: 1 t/m 8 08:30 – 14:00u
Donderdag: 1 t/m 8 08:30 – 14:00u
Vrijdag: 1 t/m 8 08:30 – 14:00u

Absentiemelding
Ziekmelden van uw kind kan op twee manieren:

Wij ontvangen uw melding graag voor 8.00 uur.

Verlofaanvragen kunt u indienen via Social Schools

Voor overige informatie zie de pagina’s hiernaast.

“Soms moeten we alleen werken en soms samen. Samen is gewoon leuker en je kunt van elkaar leren.
Als je het niet weet, kan de ander je helpen”

— Leerling uit groep 7