We maken gebruik van het administratiesysteem ParnasSys en het communicatieplatform Social Schools.

ParnasSys
ParnasSys is ons leerlingadministratiesysteem waarin ouders/verzorgers via het ouderportaal de contactgegevens van zichzelf en hun kind(eren) kunnen inzien en indien nodig bijwerken.

Social Schools
Social Schools
is een afgeschermde omgeving met een facebook-achtige uitstraling, waar iedere ouder op in kan loggen met een persoonlijke login. Hierin plaatsen wij al het nieuws over wat er gebeurt op school en in de groep.

De overige informatie vind je op de onderstaande pagina’s.

“Soms moeten we alleen werken en soms samen. Samen is gewoon leuker en je kunt van elkaar leren.
Als je het niet weet, kan de ander je helpen”

— Leerling uit groep 7