Ruimte voor elk talent

De Camminghaschool is een school waar we ieders talent optimaal ruimte geven en openstaan voor vernieuwing. We zijn trots op ons onderwijsprogramma met verschillende werkvormen die zich richten op een brede ontwikkeling van onze leerlingen op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel en cultureel gebied. Deze mooie resultaten bereiken we samen, met leerkrachten en ouders.

Bekijk hier onze poster schoolondernemingsplan 2020-2024

Ruimte

Wij willen dat kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen op onze school. Dat begint met je gezien en gehoord voelen, met aandacht voor elkaar en de mooie en minder mooie dingen die je meemaakt. Het betekent ruimte hebben om je eigen plek te ontdekken en om elkaar te ontmoeten. In ons schoolgebouw is dit heel zichtbaar. De ruimtes geven leerlingen de mogelijkheid zich op een rustig plekje terug te trekken of juist kinderen uit andere klassen te ontmoeten.
We kijken dus verder dan de grenzen van het lokaal en de eigen groep. Zo krijgen kinderen de ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Elk een eigen talent

Wij geloven dat iedereen een eigen talent heeft, maar niet elk talent is hetzelfde. Daarom kijken we naar wat ieder kind nodig heeft en passen we het onderwijs programma hierop aan. Kinderen krijgen de ruimte om te werken op hun eigen niveau, in hun eigen tempo en volgens hun eigen leerstijl. Voor (hoog)begaafde kinderen hebben we een Toptalent-traject. Ook de leerkrachten hebben hun eigen talent. We proberen deze talenten zo goed mogelijk te benutten.

“Ik vind het fijn dat er verschillende niveaus zijn. Als je het niet zo goed weet, heb je de instructietafels en als je het juist makkelijk vindt, dan krijg je ander werk.”

Ontdekkend leren

Hoe meer invloed je hebt op wat je leert en hoe je leert, hoe gemotiveerder je bent. Daarom betrekken we de kinderen bij het invullen van ons onderwijsprogramma en het creëren van een voor hen betekenisvolle leeromgeving, waarin ze (samen) mogen experimenteren en onderzoeken. Ontdekken en leren gaan hand in hand. Ruimte om zelf te kiezen betekent overigens geen volledige vrijheid; we geloven dat ook structuur nodig is om talent tot bloei te laten komen. Binnen de ruimte bieden we die structuur.

Cognitief en creatief

Goede prestaties op cognitief gebied zijn belangrijk. En omdat we willen dat kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen, vormen ook creatieve vakken, zoals muziek, beeldende vorming, drama, tekenen en multimedia een onderdeel van ons lesprogramma. De weeksluiting en het expressie-uur zijn hier voorbeelden van. We besteden aandacht aan kunst en cultuur en vieren de christelijke feestdagen met elkaar. Door de leerlingen kennis te laten maken met Bijbelverhalen leren ze over de wortels van onze cultuur. We leggen een link tussen de verhalen van toen en de wereld van nu.

“Schrijven is het leukst, want dan mag ik met mijn vulpen”

Lerende school

Op school leren niet alleen de kinderen. We leren allemaal. De wereld om ons heen verandert continu. Wij kijken met een open blik naar alle ontwikkelingen, onderzoeken deze en nemen het goede daaruit mee. Uiteraard is ook uw inbreng van harte welkom. Samen met u behalen we het beste resultaat voor onze kinderen. Leert u met ons mee?
We zijn als school steeds in beweging: nieuwe dingen leren, bijstellen en soms ook wennen aan de veranderingen. Wij zijn er echter van overtuigd dat we mee moeten bewegen om onze kinderen het beste te kunnen blijven bieden en mooie resultaten te blijven behalen.

Om zo een thuis te zijn voor elk talent.