De ouderraad

Activiteiten zijn er voor de kinderen. Om kinderen terug te laten kijken op een mooie bassischooltijd, organiseert het bestuur van de Oudervereniging, de OuderRaad (OR) vele activiteiten.

De vereniging bestaat uit de leden en wordt gefinancierd door de vrijwillige ouderbijdrage die jaarlijks wordt geïnd bij de ouders. Uit deze leden is een bestuur samengesteld. Naast het bestuur zijn er activiteitencommissies, deze bestaan uit OR leden, leerkrachten en ouders.

De OR bestaat uit:

Sebastiaan de Kriek (voorzitter), Jeppe Licht (penningmeester), Ellen in ’t Veld, Wilma Puijk en Pieter Paul Peters, Mark Gademan, Jennifer van Triest, David Witte, Frits van den Berg, Martijn van Dam en Annemarijn Verstand. Vanuit school is Els Frey (van Leerplein 1/2) aangesloten.

Welke activiteiten zijn er in een jaar?

 Schoolreis, Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, Kerstviering, Carnaval, Koningsspelen, Vossenjacht, Kleuterschoolreis, Eindejaarsfeest, Afscheid groep 8.

Maar dat doen we als OR natuurlijk niet alleen, hiervoor zijn er altijd ouders die helpen met de organisatie, dat kan op meerdere manieren.

Hulpouders

Taken als hulpouder variëren. Hierbij kan je denken aan begeleiding van groepjes of activiteiten, limonade maken en schenken, de school versieren en ook opruimen. En vele andere taken die bij activiteiten kunnen voorkomen.

Lid van de activiteitencommissie

Per activiteitencommissie is er altijd 1 OR lid betrokken. Samen met dit OR lid organiseer en regelen ouders de activiteiten. Je denkt mee, stuurt eventueel hulpouders aan en zorgt dat alles op de dag zelf gesmeerd verloopt.

Lid van bestuur

Als bestuurslid houd je je bezig met de grote lijnen, denk je mee over de toekomst en het neerzetten van een gezonde OR. Je sluit aan bij een commissie, bewaakt budget en zorgt dat activiteiten kunnen plaatsvinden. Verbinden, faciliteren en er lol in hebben zijn hier belangrijk. Daarnaast is het een leuke manier om andere ouders binnen de school te leren kennen, naast de ouders die je al kent van de groepen van je eigen kind(eren).

Heb je vragen, wil je meer weten, of heb je goeie tips? Wij zijn bereikbaar via: ouderraad@camminghaschool.nl