We maken gebruik van het administratiesysteem ParnasSys en het communicatieplatform Social Schools.

ParnasSys
ParnasSys is ons leerling-administratiesysteem waarin ouders/verzorgers via het ouderportaal de contactgegevens van zichzelf en hun kind(eren) kunnen inzien en indien nodig bijwerken. De persoonlijke login wordt door school verstrekt.

Social Schools
Social Schools is een afgeschermde omgeving met een facebook-achtige uitstraling, waar iedere ouder op in kan loggen met een persoonlijke login. Hierin plaatsen wij al het nieuws over wat er gebeurt op school en in de groep.

Downloads